Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg på eksisterende bygningsmasse kan by på en rekke utfordringer. Vår erfaring med slikt arbeid har i opparbeidet oss gjennom et stort antall gjennomførte prosjekter.


Vår kompetanse kommer aller best til nytte når vi blir involvert i prosjektet på et så tidlig stadium i prosessen som mulig - gjerne allerede under planleggingsstadiet. Da kan vi sammen komme frem til den ideelle løsningen for oppdragsgiver.