Soppsanering

Sopp trives i fuktige forhold, og i Norge finnes et mangfold sopper som fort kan sette seg når forholdene er optimale. Om du mistenker mugg eller sopp i din bygning eller ditt hus anbefaler vi deg å handle raskt. Ikke bare er sopp skadelig for bygningsmassen, de er også en påvirkende årsak til flere velkjente helseproblemer.

Vi kan hjelpe med undersøkelser i Oslo og Akershus

Om du mistenker sopp i hus eller bygg bør du raskt få kyndig bistand til å undersøke. Vi vil på kort tid kunne komme for en inspeksjon for å undersøke og avklare om det forekommer sopp, eller også om det er gode vekstmuligheter for sopp i fremtiden.

Soppsanering bør utføres raskt

Soppsanering er en kombinasjon av tiltak for å tørke ut fuktige områder og om nødvendig erstatte angrepne områder på en forsvarlig måte. Sopp er vanskelig å bli kvitt, så man bør også utføre forebyggende tiltak i nærliggende områder, som for eksempel impregnering av trevirke slik at sopp vil ha vanskeligheter med å sette seg. I tillegg bør man ved soppsanering også avdekke årsaken til at fukt har oppstått og gjøre de nødvendige utbedringene, som enten å bedre ventilasjon eller montere adsorpsjonsavfuktere.

Vi besitter spesialutstyr for soppsanering, god kunnskap om de forskjellige typene hussopp og lang erfaring med både avdekking av omfang og hvilke tiltak som har best effekt.

Ta kontakt om du har behov for soppsanering i Oslo eller Akershus eller mistenker sopp i ditt bygg.