Rehabilitering og restaurering

Rehabilitering og restaurering krever erfaring, kunnskap og generell kyndighet i snekker- og tømrerfaget. Både restaurering og rehabilitering er mest aktuelt for eldre bygninger/boliger, og forskjellen ligger i om man ønsker å gjenopprette noe slik det var, eller om man ønsker å fornye eldre bygningsmasse.

Rehabilitering

Rehabilitering av eldre boliger og bygninger krever god byggteknisk innsikt. Byggtekniske krav har endret seg med tiden. Om rehabiliteringsansvarlige ikke har god kunnskap om bærende elementer i eldre bygg eller for eksempel hvor rør og ledninger typisk var lagt på tiden bygg/bolig ble oppført, kan prosjektet fort bli dyrt.

Etter snart 40 år i bransjen besitter vi bred erfaring med rehabilitering av byggmasse. Vi kan bistå med rehabiliteringsarbeider uansett om det er snakk om enkeltrom, etasjer eller hele bygninger.

Restaurering

Restaurering er krevende, og valg av riktig aktør for restaurering er avgjørende for sluttresultatet. Dette er et fagfelt hvor forståelse for materialer og gamle byggeteknikker utgjør en særdeles viktig ingrediens, da selv de aller beste intensjoner og den største innsats kan medføre feil sluttresultat.

Vi har arbeidet med flere omfattende restaureringsoppdrag, og vårt hovedfokus når vi påtar oss restaureringsoppdrag er at det ferdige resultatet skal kunne stå lang i tid fremover for å nytes av både eiere og alle andre som får et glimt.

Så ta kontakt om du behøver hjelp med enten restaurering eller rehabilitering i Oslo eller Akershus.