Rehabilitering og restaurering

Rehabilitering og restaurering må utføres med stor respekt. På slike oppdrag stilles vi ofte overfor store utfordringer. 


Vi liker utfordringer, og vi liker også å vise at vi får det til.